Polecamy...

Jak namierzyć telefon po jego numerze?

30 czerwca 2016

Namierzanie telefonu komórkowego jest szeregiem czynności, których celem jest ustalenie współrzędnych geograficznych aparatu. Aktualna pozycja telefonu może zostać ustalona z wykorzystaniem przynajmniej kilku metod, dla najdokładniejszych z nich charakterystyczne jest zaś to, że istnieje możliwość wskazania miejsca, w którym znajduje się aparat z dokładnością nawet do kilku metrów.

Najczęściej mamy do czynienia z namierzaniem telefonu po numerze, do czego wykorzystywane są stacje bazowe, sporą popularnością cieszy się jednak również lokalizacja telefonu z uwzględnieniem możliwości systemu GPS. Choć dla wielu osób jest to spore zaskoczenie, rzeczywiście istnieje możliwość zlokalizowania telefonu tylko na podstawie jego numeru. Dzieje się tak dlatego, że każdy aparat telefoniczny posiada nie tylko swój aktualny numer uzależniony od tego, z jakiej karty SIM korzysta w danym momencie, ale i numer IMEI, dla którego charakterystyczne jest to, że jest on przypisany do niego na stałe. Jeśli używamy go w sieci GPS, telefon taki musi być połączony ze stacją bazową, wtedy bowiem możemy mówić o tym, że posiada on zasięg. Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją, dochodzi do wymiany danych pomiędzy stacją bazową oraz telefonem.

Technologia lokalizacji telefonu komórkowego zakłada więc przede wszystkim pomiar siły sygnału, z jakim mamy do czynienia pomiędzy stacją bazową oraz telefonem, który chcemy namierzyć. Oczywiście, nie jest to sposób, który zawsze cieszy się taką samą skutecznością, przyjmuje się przy tym, że jego wiarygodność jest duża przede wszystkim wówczas, gdy aparat znajduje się w zasięgu przynajmniej trzech stacji bazowych. W zabudowie miejskiej dokładność pomiaru wynosi do 50 metrów, co wynika przede wszystkim z dużego zagęszczenia stacji bazowych. Poza miastem pomiary są mniej dokładne i można mówić o nich w odniesieniu do odległości wynoszącej około 300 metrów. Omawiana metoda lokalizacji zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że korzystanie z niej nie wiąże się z ingerencją w telefon, który chcemy namierzyć.

To może Cię zainteresować